Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

 

Bomenbeleid

Toelichting

Voor een volkstuinpark zou het niet meer dan vanzelfsprekend moeten zijn dat zij een goed Groenbeleid heeft. Temeer omdat een goed en natuurlijk onderhoud één van de factoren is waardoor de positie van een volkstuinpark versterkt wordt. Samen met openbaarheid en toegankelijkheid factoren waardoor de kans dat wij langdurig op de huidige locatie kunnen blijven voortbestaan toe kan nemen.
Onderdeel van een groenbeleid is uiteraard het beheer van de bomen op Ons Buiten.
Doordat wij 80 jaar op de huidige locatie gevestigd zijn hebben de bomen zich tot geweldig mooie exemplaren kunnen ontwikkelen. Om te zorgen dat dit zo blijft is het belangrijk dat wij over een bomenbeleid kunnen beschikken. Een bomenbeleid is niet alleen van belang voor de bomen op het algemeen groen, maar ook op de tuinen van de leden.
In een bomenbeleid moeten o.a. de volgende aspecten aan de orde komen:

  • Beoordelen vitaliteit van de bomen
  • Onderhoud van de bomen
  • Advisering m.b.t. keuze, plaatsing en onderhoud
  • Voorlichting, publiciteit en optimalisering bomenbestand

Om dit te realiseren is een inventarisatie van de bomen uiteraard noodzakelijk. De verkregen gegevens moeten in een systeem worden vastgelegd en het is uiteraard nodig om hierover de leden schriftelijk te informeren. Kortom het vereist een administratief systeem.
Met behulp van de registratie kunnen we dan een onderhoudsplan opzetten.

 

Het bestuur is in overleg met de VFC begonnen om de inventarisatie op te starten en er is een begin gemaakt met het opzetten van een administratief systeem en het ontwikkelen van formulieren en standaard brieven.
Het bestuur vindt het belangrijk om aan de leden te vragen of zij het met de eerste aanzet van het bomenbeleid eens zijn. Het gaat om het vaststellen van enkele uitgangspunten waaronder de norm wanneer een boom in het bomenfonds kom.

Uitgangspunten bij de eerste aanzet bomenbeleid

Het bestuur heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de eerste aanzet bomenbeleid.

  • Alle bomen in het openbaar groen vallen in het bomenfonds.
  • Alleen de nu aanwezige bomen op de tuin van een lid kunnen onder voorwaarden in het bomenfonds vallen.
  • Het lid blijft verantwoordelijk voor alle bomen op de tuin van het lid.
  • Bij overdracht van de tuin gaat de verantwoordelijkheid voor de bomen over naar de koper. Deze moet hiervoor tekenen.
  • Het is de verantwoordelijkheid van het lid om te zorgen dat een boom op de tuin onderhoudbaar blijft en dat bij (her)plant een verstandige keus wordt gemaakt.
  • Bij het vaststellen van de norm is de basis geweest om alleen die bomen die redelijker wijs niet door een lid zelf te onderhouden zijn in het bomenfonds te laten vallen. Uiteraard zal dit voor ieder lid anders zijn, waardoor er sprake is van een gemiddelde norm.

Bij de eerste aanzet bomenbeleid gaat het er vooral om duidelijkheid te geven over het feit wanneer een boom in het bomenfonds valt.

 

 

 


naar boven