Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

 

Hoe nu verder met het bomenbeleid

Op 1 december 2007 is het Bomenbeleid (eerste aanzet) in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

Vanaf het 4e kwartaal van 2006 worden de gegevens met betrekking tot de bomen structureel vastgelegd. Dit is de basis van het bomenbeheer, waarop het onderhoud aan de bomen wordt gebaseerd. In eerste instantie gaat het bij de inventarisatie vooral om de hoge en dikke bomen. Op termijn wordt dit uitgebreid, om een goed beeld te krijgen van alle bomen op Ons Buiten. Waar mogelijk worden alle bomen op een privé-tuin geïnventariseerd.
Naast het vastleggen van algemene kenmerken wordt de staat van onderhoud bepaald (rood, grijs of groen). Tevens wordt vastgelegd of een boom onder de onderhoudsregels van het bomenfonds valt. Van de boom die onder het bomenfonds valt wordt een formulier ‘Boom in bomenfonds’ ingevuld. De tuinder krijgt hiervan een, door het bestuur, getekende kopie.
Deze werkwijze betekent dat het onderhoud van de bomen die niet specifiek ten laste van het bomenfonds komen, automatisch ten laste van de tuinder komen.
Doordat een inventarisatie veel tijd kost, zal dit gefaseerd gebeuren. Gelukkig zijn zowel Jan Wezenbeek als Cas Kemna actief betrokken bij de inventarisatie. Wij rekenen er nog steeds op dat een aantal tuinders zich aanmeldt om ons actief te helpen bij de inventarisatie en het opvoeren van de gegevens. Voor een deel van de werkzaamheden is het niet noodzakelijk dat degene over kennis van bomen beschikt.

Het onderhoud wordt door mensen van de VFC gedaan. Vragen over het bomenbeleid kunt u richten aan de VFC of Rob Hafkamp, bij voorkeur per email. Denkt u er aan dat u bij onderhoud aan de bomen bijna altijd een kapvergunning nodig heeft, neem daarom vooraf en tijdig contact op.
Informatie over het bomenbeleid, werkwijze, nieuwe formulieren etc. zullen in het Ons Buiten Kontakt worden geplaatst.

Voor een antwoord op veel praktische vragen is een overzicht ‘Veel gestelde vragen m.b.t. bomenbeleid en bomenonderhoud’ beschikbaar.

Bij het verder uitwerken van het bomenbeleid gaat het o.a. om de volgende activiteiten.

Advies en afspraken voor het onderhoud van bomen

Ook bomen die niet onder het bomenfonds vallen moeten goed onderhouden worden. Enerzijds om te zorgen dat de bomen niet (ongemerkt) slecht worden. Ook kan door goed onderhoud worden bereikt dat een boom door de tuinder zelf te onderhouden blijft. Hiermee wordt er overlast voor de buren in de toekomst voorkomen. In de toekomst moet hier bij de tuincontrole goed op worden gelet.

Advies en afspraken voor het plaatsen van een boom

Het is belangrijk dat een boom op een zodanig wijze wordt geplant dat deze later geen problemen en overlast veroorzaakt. Het kan wenselijk zijn om naast de algemeen geldende regels hiervoor specifieke regels te maken. In de toekomst moet hier bij de tuincontrole goed op worden gelet.

Bomen die meer of minder geschikt zijn op een tuin

Er moet rekening mee worden gehouden, dat veel bomen snel te groot worden voor een volkstuin. Het onderhoud kan niet meer door de tuinder zelf worden uitgevoerd en/of de boom neemt te veel zon weg voor de tuinder of de buren.
Ook zijn er veel bomen die minder geschikt zijn voor de grondsoort (veelal veen) op Ons Buiten. De tuinder kan zelf zorgen dat problemen in de toekomst voorkomen worden door een juiste keuze te maken bij het kiezen van een boom en zich hierover goed te laten voorlichten.


Het is overigens belangrijk dat er vanaf de aanplant goed op wordt gelet dat de boom niet te dicht op de erfafscheiding staat of bij de schuur en/of het huisje wordt geplaatst. Maar ook zeker niet te dicht op een andere boom.
Veel geschikte informatie is te vinden in Terra’s praktische tuindgids ‘BOMEN voor kleine tuinen’ ISBN 90-6255-928-X. Er is een speciaal hoofdstuk gewijd aan ‘Aanbevolen kleine bomen’.
Er zal een lijst op de website worden geplaatst met bomen tot 10 meter.

 

naar boven