Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

 

Veel gestelde vragen

 1. Moet ik een aanvraag indienen om een boom te planten?
 2. Zijn alle soorten bomen toegestaan?
 3. Wanneer is sprake van achterstallig onderhoud bij een boom?
 4. Wie is verantwoordelijk voor een boom?
 5. Wanneer worden de bomen in mijn tuin geïnventariseerd?
 6. Wat moet ik doen wanneer het onderhoud van bomen die onder het bomenfonds vallen niet goed wordt uitgevoerd?
 7. Moet ik onderhoud aan een boom vooraf melden bij de VFC?
 8. Mag onderhoud en/of kap aan een boom het gehele jaar?
 9. Wanneer komt een boom in het bomenfonds?
 10. Wanneer wordt het onderhoud aan een boom door Ons Buiten gedaan?
 11. Wat valt onder het onderhoud ten laste van het bomenfonds?
 12. Wat moet ik doen wanneer het onderhoud van een boom die onder het bomenfonds valt niet goed wordt uitgevoerd?
 13. Wat gebeurt er met achterstallig onderhoud van een boom bij overdracht?
 14. Wat gebeurt er met de onderhoudsplicht van een boom bij overdracht?
 15. Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?
 16. Heb ik voor een conifeer ook een kapvergunning nodig?
 17. Bij wie vraag ik een kapvergunning aan?
 18. Welke kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een kapvergunning?
 19. Welke gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een kapvergunning?
 20. Is er bij een kapvergunning sprake van een plicht tot herplant?
 21. Hoe weet ik of er een kapvergunning is aangevraagd?
 22. Wordt een stronk van een gekapte boom verwijdert.

Dit overzicht is een eerste opzet en gebaseerd op het goedgekeurde Bomenbeleid (eerste aanzet). Graag ontvangt het bestuur reacties van de leden zodat dit overzicht kan worden aangevuld. Formulieren kunt u, zoals gebruikelijk, vinden op deze website of eventueel afhalen in het Verenigingsgebouw.

 1. Moet ik een aanvraag indienen om een boom te planten?
  Nee dit is niet nodig. Het is wel belangrijk dat u een juiste keuze maakt, welke boom u plant, want niet iedere soort is geschikt. Zie informatie bij ‘Bomen die meer of minder geschikt zijn op een volkstuin’.

 2. Zijn alle soorten bomen toegestaan?
  In principe is er geen verbod. Uiteraard is het verstandig om eerst goed na te denken of de boom geschikt is. Zie de informatie bij ‘Bomen die meer of minder geschikt zijn op een volkstuin’ in het bomenbeleid.

 3. Wanneer is sprake van achterstallig onderhoud bij een boom?
  Sterke verwaarlozing van het onderhoud zal in het algemeen wel duidelijk zijn. De aanwezigheid van paddestoelen, schimmels etc. aan de stam duidt ook dikwijls dat er iets niet optimaal is aan de boom.

 4. Wie is verantwoordelijk voor een boom?
  De tuinder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan een boom. Ook wanneer het onderhoud financieel ten laste van het bomenfonds komt, blijft de tuinder verantwoordelijk.

 5. Wanneer worden de bomen in mijn tuin geïnventariseerd?
  In 2007 wordt gestart met de tuinen waarvan het bestuur een opgave van de tuinder heeft gekregen en de tuinen die in de verkoop zijn gegaan.

 6. Wat moet ik doen wanneer het onderhoud van bomen die onder het bomenfonds vallen niet goed wordt uitgevoerd?
  U moet hierover schriftelijk contact opnemen met het bestuur. Bij voorkeur per e-mail.

 7. Moet ik onderhoud aan een boom vooraf melden bij de VFC?
  Ja, ook bij onderhoud van enige omvang, kan het zijn dat er een kapvergunning nodig is. Tevens mag dit niet het gehele jaar.

 8. Mag onderhoud en/of kap aan een boom het gehele jaar?
  Nee, bij onderhoud en kap moet u rekening houden met de Flora- en Fauna Wet. Dit betekent praktisch gezien dat er geen onderhoud- en kapwerkzaamheden, tussen 15 maart en 15 juli, mogen worden verricht die het verstoren van vogels tot gevolg hebben.

 9. Wanneer komt een boom in het bomenfonds?
  Alle bomen in het openbaar groen vallen onder het bomenfonds.
  Verder worden de bomen op de privé-tuin die hoger zijn dan 10 meter en een diameter hebben van minimaal 30 cm, gemeten op 130 cm hoogte vanaf de grond of een diameter hebben van minimaal 50 cm, gemeten op 130 cm hoogte vanaf de grond, opgenomen in het bomenfonds. Een diameter van 50 cm komt overeen met een omtrek van ca. 157 cm.

 10. Wanneer wordt het onderhoud aan een boom door Ons Buiten gedaan?
  In het algemeen wanneer er sprake is van een hoge boom en/of erg dikke boom en wanneer officieel is vastgesteld dat de boom is opgenomen in het bomenfonds. De tuinder ontvangt hiervan een schriftelijk document.

 11. Wat valt onder het onderhoud ten laste van het bomenfonds?
  Door medewerkers van Ons Buiten wordt de boom onderhouden. Het afvoeren van het afval valt onder de verantwoordelijkheid van de tuinder. Indien het onderhoud aan derden wordt uitbesteed dan komen de kosten ten laste van het bomenfonds.

 12. Wat moet ik doen wanneer het onderhoud van een boom die onder het bomenfonds valt niet goed wordt uitgevoerd?
  U moet hierover schriftelijk contact opnemen met het bestuur. Bij voorkeur per e-mail. Indien het onderhoud na overleg nog niet naar behoren plaatsvindt, moet u het bestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 13. Wat gebeurt er met achterstallig onderhoud van een boom bij overdracht?
  Bij overdracht wordt de onderhoudsstaat van de boom beoordeeld. Eventueel wordt het inhalen van achterstallig onderhoud op kosten van de verkoper uitgevoerd.

 14. Wat gebeurt er met de onderhoudsplicht van een boom bij overdracht?
  Wanneer er sprake is van een onderhoudsplicht van een boom, dan moet de koper tekenen voor het overnemen van deze onderhoudsplicht.
  Het kan hierdoor voorkomen dat het huisje moeilijker verkoopbaar is.

 15. Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?
  Een kapvergunning is nodig wanneer de stam van de boom op een hoogte van 130 cm van de grond een diameter heeft  van 15 cm. Een diameter van 15 cm komt overeen met een omtrek van 47 cm.

 16. Heb ik voor een conifeer ook een kapvergunning nodig?
  Ook voor loof- en naaldbomen en coniferen is een kapvergunning nodig. Hiervoor gelden dezelfde regels zoals genoemd bij ‘Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?

 17. Bij wie vraag ik een kapvergunning aan?
  De aanvraag van een kapvergunning gaat via de VFC.
  U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van de aanvraag minimaal 16 weken duurt.

 18. Welke kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een kapvergunning?
  Er zijn op dit moment geen kosten verbonden aan het aanvragen van een kapvergunning. Mocht dit wel het geval zijn dan komen deze ten laste van het lid. De kosten van de plicht tot herplant komen sowieso ten laste van het lid.

 19. Welke gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een kapvergunning?
  Een kapvergunning kan alleen worden aangevraagd door het invullen van het formulier ‘Aanvraag kapvergunning’. Hierbij is een toelichting beschikbaar.

 20. Is er bij een kapvergunning sprake van een plicht tot herplant?
  Dit is afhankelijk van de besluitvorming bij het stadsdeel. Tuinpark Ons Buiten verzoekt het stadsdeel om geen plicht tot herplant op te leggen voor een kapvergunning op de tuin van een lid.
  Wanneer er sprake is van een plicht tot herplant dan neemt de tuinder deze verplichting over. De kosten van herplant komen ten laste van de tuinder.
  De plaats en soort wordt in overleg met de tuinder gedaan.

 21. Hoe weet ik of er een kapvergunning is aangevraagd?
  De tuinder krijgt schriftelijk bericht wanneer een kapvergunning is aangevraagd. Tevens wordt de aanvraag in het Ons Buiten Kontakt gepubliceerd.

 22. Wordt een stronk van een gekapte boom verwijdert.
  Indien een boom onder het bomenfonds valt wordt bij een kap de stronk niet verwijdert. Overigens is dit ook niet altijd verstandig, omdat de wortel dikwijls met andere planten zijn samengegroeid en schade kunnen oplopen bij verwijdering.

 

naar boven