Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Contact informatie

Adresgegevens

Tuinpark Ons Buiten

Riekerweg 15

1066 BT Amsterdam

routebeschrijving

 

Telefoon – algemeen 020-6174707

Fax : 020-6175493

tuinpark@ons-buiten.nl

 

De redactie van het Ons Buiten kwartaalblad redactie@ons-buiten.nl

De redactie van de nieuwsbrief nieuwsbrief@ons-buiten.nl

 

Wijzigingen adres- en contactgegevens: ledenadministratie@ons-buiten.nl

 

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL04.INGB.0004.880.600

T.n.v. Volkstuinders Ons Buiten

 

Winkel van S(ch)inkel : 020-6158760

Jubileumhuisje : 020-6179752, t.b.v oud-tuinders

Bij nood

Alarmnummer 1 1 2 – meldplaats: Amsterdam.
Politie – 0900-8844.

 

Nooit 1 - 1 - 2 bellen bij ziekte, raadpleeg dan eerst uw huisarts of de centrale doktersdienst, telefoon 06-27 23 53 80.

Voor een overzicht van EHBO / reanimatieposten zie de lijst in de publicatieborden bij de ingangen van het tuinpark en het Verenigingsgebouw.

Samenstelling Bestuur en Overig

Bestuur

 

 

 

Voorzitter

Hanneke Weber

voorzitter@ons-buiten.nl

Vice-voorzitter

Erik Hooijberg

Secretaris

Saskia Boerma

secretariaat@ons-buiten.nl

Penningmeester

Hanneke Weber

penningmeester@ons-buiten.nl

Bouwtechnische zaken

Henk van der Raay

BTC@ons-buiten.nl

Verzekeringen

Reno Vegting

verzekeringen@ons-buiten.nl

Algemene zaken

Hans Krijger

Ruud van Buren

 algemeen@ons-buiten.nl

Groen

Erik Hooijberg

groen@ons-buiten.nl

Overig

 

 

 

Aspirant en ledenadministratie

Paul Mudde Peter Heuseveldt

ledenadministratie@ons-buiten.nl

Tuinoverdrachten

Janny Dillen

overdrachten@ons-buiten.nl

Gastvrouw, ziekenbezoek

Sippy ten Brink

sippytenbrink@gmail.com

Redactie Ons Buiten

Rian Knop en Rosa Groenewoud

redactie@ons-buiten.nl

Redactie Nieuwsbrief

Dorien van Gasteren

nieuwsbrief@ons-buiten.nl

Website onderhoud

Dorien van Gasteren

 

Samenstelling Commissies en overige groepen

Commissies

BTC – secretaris

Arie van Schooneveld

VFC – voorzitter

Henk v.d. Raay

VFC -  secretaris

Ben van Daele

JOC – voorzitter

Gaby de Bast

JOC – penningmeester

Gerda de Bast

Kantine commissie

Mark Hulsman (voorzitter),
Aretha Hulsman-Schneider,
Nancy Riechelmann-Schneider

Winkel van S(ch)inkel

Saskia Heins

EHBO – voorzitter

Arnold Sol

Overige groepen

Werkgroep BOB – voorzitter

vacature

Uitleen tuingereedschap

Uitleen van tuingereedschap (grote groene loods op het Vroegopplein) is geopend op: zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur
woensdag van 9.30 tot 12.00 uur
Voor uitleen vraag naar de magazijnmeester.
Hetgeen wat u leent wordt genoteerd met uw tuinnummer.

Openingstijden - Winkel van S(ch)inkel

Openingstijden tijdens het tuinseizoen zijn:
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
Buiten het tuinseizoen vindt u de openingstijden in de vitrine bij de winkel.
Komt u niet net voor 12:00 uur binnen.
De winkel beschikt over een pinautomaat.

Openingstijden - Bibliotheek

De bibliotheek is alleen tijdens het tuinseizoen geopend op woensdag- en zaterdagmiddag.
De openingstijden worden in Ons Buiten Kontakt bekend gemaakt en zijn ook aan het gebouw opgehangen.

Openingstijden - Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22

(naast de stadsdeelwerf)
Voor het gratis brengen van grof afval, bouw en sloopafval, tuinafval, klein chemisch afval en elektrische apparaten.
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

Gebruikte afkortingen

AVVN

Algemeen Verbond Volkstuinders Nederland

BOB

Werkgroep Behoud Ons Buiten

BTC

Bouw Technische Commissie

BvV

Bond van Volkstuinders te Amsterdam

JOC

Jeugd en Ontspanningscommissie

KTC

Kantinecommissie

NME

Natuur, Milieu en Educatie

OBK

Ons Buiten Kontakt

PAOT

Procedure Achterstallig Onderhoud Tuin

VFC

Verfraaiings Commissie

WvS

Winkel van S(ch)inkel


naar boven