Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Dagelijkse gang van zaken

Toegang tot het tuinpark

Het grote hek bij de hoofdingang is in het seizoen altijd geopend. Alleen leveranciers (indien toestemming verleend door het bestuur) mogen met de auto het Vroegopplein oprijden.
Het hek bij de eerste ingang is in de winter afgesloten, vanaf begin april tot eind september is het hek geopend. Indien leden met grote vrachten door het hek willen gaan, dienen zij een afspraak te maken met de dagelijks beheerder.
Het bruggetje bij de derde ingang wordt begin april geplaatst en eind september verwijderd.

EHBO als iedere seconde telt!! , U weet wel het alarmnummer: 1-1-2

Als de noodzaak zich voordoet om op ons tuinpark een hulpdienst (bijv. ambulance of brandweer) op te roepen en u heeft zelf geen mobiele telefoon, vraag een medetuinder die in het bezit is van een mobiele telefoon 112 te bellen (wilt u dan wel zo vriendelijk zijn de gesprekskosten later te vergoeden) of stuur iemand zo snel mogelijk naar het Verenigingsgebouw op het Vroegopplein; dikwijls zijn daar mensen aanwezig.


EHBO: Bel met: 1 - 1 - 2 en geef de volgende punten door:

  • plaats Amsterdam;
  • naam en telefoonnummer van de melder doorgeven;
  • plaats waarheen de ambulance moet komen (Ons Buiten, Riekerweg 15, 1066 BT), geef door dat de hulpdienst (bijv. ambulance of brandweer) zal worden opgewacht bij de Hoofdingang (2e ingang) voor verdere begeleiding op het tuinpark;
  • wat er gebeurd is;
  • aantal slachtoffers;
  • wat het(de) slachtoffer(s) mankeert (mankeren).

Hij of zij die gebeld heeft gaat zo snel mogelijk terug naar de plek van het ongeval en geeft door dat de hulpdienst onderweg is.

Vervolgens gaat iemand zo snel mogelijk naar de Hoofdingang van ons tuinpark, om indien nodig alvast het hek te openen, de komst van de ambulance of brandweer af te wachten en de hulpdienst daarna naar de plaats van het ongeval te begeleiden.
Het is het beste om de hoofdlanen (de V.d. Mash-Spaklerlaan (het Berkenlaantje) of de Jan ter Haarlaan) te nemen en van daaruit de desbetreffende zijlaan. Eventueel via de Westsingel de route vervolgen. Op deze lanen kunnen de hulpdiensten redelijk rijden.

Denk om de rood-witte paaltjes. De hulpdiensten beschikken over een sleutel om deze te openen.

Help de hulpdienst ook om ons tuinpark zo snel mogelijk te kunnen verlaten.

Voor een overzicht van EHBO / reanimatieposten zie de lijst op de publicatieborden bij de ingangen van het tuinpark en het Verenigingsgebouw. Vanaf 2008 beschikt Ons Buiten over een AED (automatische externe defibrilator), de namen van degene die hiermee om kunnen gaan vindt u eveneens op de publicatieborden.

Waterleiding

De waterleiding is in principe geopend van half maart tot half november. Uiteraard zijn deze data afhankelijk van de weersomstandigheden. De juiste datum van opening en sluiting van de watertoevoer wordt vermeld in Ons Buiten Kontakt.
Elke tuin heeft een eigen watermeter. Het opnemen en doorgeven van de watermeterstand vindt elk jaar in de 2e helft van augustus plaats. Bij het niet tijdig opgeven (na 1 september) van de watermeterstand wordt een boete in rekening gebracht.
De watermeter moet blijven zitten. Defecten aan de watermeter zijn altijd voor rekening van de tuinder.

Riolering

Ons tuinpark is aangesloten op het gemeentelijk rioleringssysteem. De hoofdleiding ligt in de lanen, die ons tuinpark in de lengte doorsnijden. In de zijlanen liggen de zogenaamde strengen, waarop de tuinhuizen zijn aangesloten. Verstoppingen tussen uw tuinhuisje en een streng, worden door de rioleringsdienst opgeheven, maar de kosten ervan dient u dan wel zelf te betalen.
Indien er op uw tuin een rioolverstopping is dan dient u contact op te nemen met de dagelijks beheerder, dit in verband met prijsopgave. Verstoppingen, die zich in een streng voordoen, worden eveneens door de rioleringsdienst opgeheven terwijl deze kosten voor rekening van het tuinpark komen.
Nimmer zelf de rioleringsdienst bellen, maar altijd contact opnemen met de dagelijks beheerder.

Afvalverwijdering

Tuinafval

Tuinafval dient u op uw eigen tuin te composteren. Denkt u er wel aan dat de composthoop niet zichtbaar is vanaf de laan.
Tuinafval welke niet gecomposteerd kan worden zoals grote takken en stammetjes (ten hoogste 15 cm doorsnede) mogen worden aangeboden op de werf bij de verfraaiingscommissie in de periode van 1 september tot en met 31 maart op iedere woensdag en zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Deze worden dan gehakseld. Het hakselen zelf is kosteloos, ook het gehakselde hout kunt u gratis afhalen bij de verfraaiingscommissie. Dikke stammen zonder stronk worden ook aangenomen.
Dit alles kunt u inleveren bij het magazijn van de commissie op de werf, tijdens de vermelde uren, achter de tractorloods op het Vroegopplein.
Bomen, die aan een “ziekte” dood zijn gegaan, beslist niet laten hakselen, doch afvoeren in samenspraak met de dagelijks beheerder.
Stronken s.v.p. bewaren op uw tuin en op zaterdagochtend in maart of oktober storten in de grofvuilcontainer welke dan aanwezig is bij de opslag links van de hoofdingang. Zie daarvoor de aankondiging in het Ons Buiten Kontakt.
U kunt de stronk en ander grof afval ook zelf afvoeren naar de stortplaats bij de Stadsdeelwerf Slotervaart, Henk Sneevlietweg.

Glas- en papierbak

Voor afvoer van glas en papier staan schuin tegenover de hoofdingang van het tuinpark aan de Riekerweg een onderaardse glas- en papierbak.

Chemisch afval en toners van printers etc

Batterijen en toners van printers etc kunt u inleveren in de winkel. Overig chemisch afval dient u zelf volgens voorschrift van de gemeente af te voeren (zie Actuele gegevens – Openingstijden – Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22).

Huisafval

Huisvuil, exclusief tuinafval, glas, papier, chemisch afval, rubberoid en overige bouwafval, kan in het seizoen in dichtgebonden grijze vuilniszakken op zondag tussen 16:00 en 17:00 uur worden gedeponeerd in de vuilcontainers naast de hoofdingang.

Huisdieren

Katten en honden mogen op uw eigen tuin, of het tuinpark niet loslopen. Deze dieren dienen op ons tuinpark altijd aangelijnd te zijn. Gaat u de hond uitlaten, dan moet u een schepje en een zakje meenemen voor als uw hond zijn "boodschap" toch nog doet voordat u en de hond buiten ons tuinpark bent aangekomen. Gooi het zakje "met inhoud" bij thuiskomst in de vuilnisbak!!!

naar boven