Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

 

Informatie voor leden

Voorwoord

Het bestuur hoopt met deze uitgave vooral de (nieuwe) leden de noodzakelijke informatie te geven welke nu eenmaal nodig is om een volkstuinorganisatie in go ede banen te leiden.

U vindt de actuele informatie m.b.t. adresgegevens, telefoonnummers, samenstelling van het bestuur en de commissies en de openingstijden bij het hoofdstuk ‘Actuele gegevens’ vóór de bijlagen. U dient er rekening mee te houden dat deze gegevens regelmatig kunnen wijzigen. Op onze website www.ons-buiten.nl vindt u de meest recente gegevens. Ook vindt u daar een toelichting op de gebruikte afkortingen. De te gebruiken formulieren en de overige instructies vindt u in de Bijlagen – Beschikbare formulieren en instructies en eveneens op onze website.

Indien u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties voor commissie(s) en/of het bestuur heeft laat het ons dan weten door ons een e-mail te zenden of een briefje te deponeren in de bus van het bestuur bij het Verenigingsgebouw op het Vroegopplein.

Wij wensen u veel succes met het beoefenen van uw hobby tuinieren en het verblijf op tuinpark Ons Buiten.

 

 

 

 


naar boven