Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Wat mag wel, wat mag niet en wat moet

Wat mag wel

Eigenlijk mag er heel veel, zoals:

 • werken in en genieten van uw tuin;
 • vrienden en familie ontvangen;
 • deelnemen aan activiteiten op het tuinpark;

Kortom de meeste zaken die anderen geen overlast bezorgen.


Om duidelijkheid te geven zijn er verschillende ‘spelregels’ waar u mee te maken krijgt of kunt krijgen.

Wat mag niet

 • leveranciers toe te laten die hiervoor geen vergunning hebben van het bestuur (zie bij Dagelijkse gang van zaken – Toegang tot het tuinpark);
 • tijdens het seizoen fietsen in de zijlanen, dit geldt ook voor kinderen;
 • fietsen in de wandeltuin;
 • zonder toestemming van het bestuur de tuin van anderen betreden;
 • huisdieren los op het tuinpark laten lopen, hun uitwerpselen achterlaten en anderen door uw dieren overlast bezorgen;
 • muziek, televisie of radio buiten uw tuinhuis aan hebben staan;
 • open vuur stoken;
 • gasslangen gebruiken die ouder zijn dan 2 jaar;
 • obstakels op het pad plaatsen (fietsen, materialen, aanhangwagens e.d.);
 • zonder toestemming van het bestuur affiches op het terrein van het tuinpark ophangen of op de tuinen rondbrengen;
 • de beschoeiingen langs de sloot beschadigen of verwijderen;
 • afval, compost of mesthopen, zichtbaar vanaf de weg, langdurig in de tuin plaatsen;
 • de huisjes in kleuren schilderen, die het tuinpark ontsieren (overleg altijd eerst met de bouwtechnische commissie);
 • bomen kappen zonder schriftelijke toestemming van de verfraaiingscommissie;
 • bouwsels maken zonder schriftelijke toestemming van de bouwtechnische commissie;
 • tuingrenspalen beschadigen of verplaatsen;
 • zonder toestemming van de VFC de bestaande ligusterheg te vervangen door een andere soort te dan welke is toegestaan;
 • uw tuin door derden te laten onderhouden;
 • de waterleiding beschadigen of aftakkingen maken zonder schriftelijke toestemming van de bouw­technische commissie;
 • plank(en) over de sloot leggen;
 • waterplanten in de sloot aanbrengen
 • uw huisje door derden te laten bewonen (zie bij Diversen – Vakantiebewoning).

Wat moet

 • vóór 1 april uw jaarnota betalen aan de penningmeester van Ons Buiten, u bent het bedrag overigens per 1 januari verschuldigd;
 • uw tuinnummer duidelijk zichtbaar aanbrengen op/aan uw tuinhek;
 • verplicht werk verrichten (zie regeling werkbeurten);
 • uw haag regelmatig knippen en de helft van het pad schoonhouden;
 • uw pad vrijhouden en overhangende takken verwijderen zodat hulpdiensten ongehinderd doorgang hebben;
 • in de 2e helft van augustus de waterstand inleveren;
 • uw sloot in oktober baggeren en het baggerbriefje (voor 1 november) inleveren;
 • het reglement van de Bond van Volkstuinders en van het tuinpark Ons Buiten naleven.

Speciaal voor nieuwe tuinders

 • zeker in het begin zult u merken dat het onderhoud aan een tuin en het huisje veel werk is;
 • het huisje is dikwijls in een slechtere staat dan gedacht;
 • planten en ook onkruid groeit harder dan je verwacht;
 • rustig zitten en genieten lijkt er maar niet van te komen;
 • je bent altijd aan het werk en toch komt er soms nog een bericht van een commissie of het bestuur dat je het nog niet goed doet.

Kortom het motto bij het inschrijven als aspirant ‘Bezint eer gij begint’ hebben wij niet voor niets onder uw aandacht gebracht.

Mocht er iets gebeuren waardoor u tijdelijk niet in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen dan is het verstandig om dit tijdig met de betreffende commissie of het bestuur te bespreken. Uiteraard ontheft u dit niet van uw verplichtingen maar er kan gekeken worden hoe een verplichting tijdelijk kan worden opgeschort. Uiteraard is het de bedoeling dat u eerst zelf probeert uw probleem of ongemak op te lossen.

 

Enkele belangrijke aandachtspunten bij de start en eigenlijk ook ieder jaar.

 • regelmatig uw heg knippen, het halve pad schoonhouden en onkruid onder de heg verwijderen;
 • overhangende takken boven de heg en pad afknippen;
 • geen woekerplanten op de erfafscheiding plaatsen, zodat uw buren overlast krijgen. Plant woekerplanten, bijv. bamboe, altijd in een plastic kuip. Hiermee voorkomt u veel ellende;
 • voert u afval regelmatig af;
 • geen fietsen e.d. op de laan laten staan, wijs ook uw bezoekers hierop.

Leest u de genoemde punten bij ‘Wat mag wel, wat mag niet en wat moet’ nog eens na.

 


naar boven