Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Inschrijving aspiranten

In verband met het corona virus gelden er op dit moment andere inschrijf regels. Zie de homepage voor de meest actuele gegevens.

 

Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. Vanaf 10.00 tot 10.45 uur kan een inschrijfnummer (volgnummer) worden opgehaald in het Verenigings-gebouw. U moet hiervoor, naast een geldig identiteitsbewijs, een geldig bewijs van inschrijving en uw lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders (BvV) kunnen overleggen. Zie voor meer informatie over lidmaatschap BvV op www.bondvanvolkstuinders.nl bij inschrijving.

 

Om stipt 11.00 uur start in de zaal een toelichting voor de aspiranten aan de hand van vragen. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, men dient dus tijdig aanwezig te zijn. Na afloop kan alleen degene die in het bezit is van een inschrijfnummer en zelf bij de toelichting aanwezig is, zich definitief inschrijven als aspirant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen € 25,00. Bij de inschrijving moet een geldig legitimatiebewijs worden getoond. Verder moet u ingeschreven staan op een Nederlands woonadres.

 

De ervaring leert dat de toelichting met de beantwoording van vragen en aansluitend inschrijven minimaal een uur duurt. Uiteraard afhankelijk van het aantal belangstellenden.

 

 


naar boven