Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Commissies

Ons Buiten heeft de volgende commissies:

- Bouwtechnische commissie (BTC)

- EHBO

- Jeugd- en Ontspanningscommissie (JOC)

- Kantinecommissie

- Verfraaiingscommissie (VFC)

- Winkel van S(ch)inkel

Bouw Technische Commissie (BTC)

Voorzitter Henk v.d. Raay
Secretaris Arie van Schooneveld

 • is belast met het toezicht op de bouw, de verbouw, het schilderen van het tuinhuis, schuur en/of kas etc.;
 • geeft vergunningen af voor de bouw, de uitbreiding, of de verbouwing van tuinhuis, schuur en/of kas;
 • beoordeelt aanvragen van leden voor de plaatsing van een windscherm, schuur, fietsenhok, pergola etc.;
 • taxeert tuinhuizen van leden die te kennen hebben gegeven ons tuinpark te willen verlaten of bij tuinruil;
 • is verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie op (bouw)technisch gebied van de algemene eigendommen (incl. opstallen) van het tuinpark.

De leden van de BTC zijn in het bezit van een legitimatiebewijs en zijn bevoegd tuinen te betreden.
Op de 1e zaterdag van de maand vergaderen de Verfraaiings commissie (VFC) en de Bouwtechnische commissie (BTC) van 11.00 tot 12.00 uur.
Plaats: het Verenigingsgebouw, Vroegopplein.

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken)

Voorzitter Arnold Sol

 • draagt zorg voor de aanwezigheid op ons tuinpark van voldoende opgeleide en bekwame EHBO'ers;
 • zorgt voor opleiding en training van de EHBO'ers;
 • zorgt voor de aanwezigheid van EHBO'ers bij diverse sport activiteiten op het tuinpark die door de JOC worden georganiseerd.

Om te zorgen dat er EHBO’ers bij een activiteit aanwezig zijn moet er tijdig, minimaal een week van tevoren, overleg zijn geweest.

 

Jeugd- en Ontspanningscommissie (JOC)

Voorzitter Gaby de Bast

Secretaris vacature

Penningmeester Gerda de Bast

Zorgt voor verantwoorde ontspanning voor de leden en hun kinderen.

De JOC wordt bijgestaan door diverse subcommissies:

 • Jeu de Boules
 • Bloemschikken
 • Klaverjassen
 • Sjoelen
 • Kinderknutselen
 • Crea team
 • Tussengroep jeugd 12 - 18

Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals jeugdavonden, sportwedstrijden (voetbal, volleybal, darten), kindervissen, fancy fair, bloemschikken, schaken, schilderen, klaverjassen, bingo, kinderknutselen, jeu de boules, sjoelen, fotograferen, crea-avonden en nog veel meer.
De activiteitenkalender staat maandelijks in de nieuwsbrief en is ook op deze website te bekijken, zie 'agenda'.

Kantine commissie

Voorzitter Paul Jansen

 • de kantinecommissie is belast met het beheer van de kantine en verzorgt, tegen betaling, de verstrekking van dranken, snacks, ijs etc. Tevens verzorgt de commissie de kantinebezetting en de schoonmaak van het Verenigingsgebouw.


Verfraaiings commissie (VFC)

Voorzitter Henk v.d. Raay
Secretaris Ben van Daele

 • is belast met het onderhoud en verfraaiing van het algemeen groen op het tuinpark;
 • organiseert de werkbeurten (zie Regeling werkbeurten);
 • houdt toezicht op het onderhoud van de tuinen;
 • geeft advies en voorlichting aan de leden;
 • keurt, inspecteert en taxeert tuinen;
 • waarschuwt leden bij achterstand in onderhoud van de tuin op basis van de procedure achterstallig onderhoud tuin (PAOT);
 • waarschuwt leden bij achterstand in onderhoud van grasstukjes.
 • regelt de 70+ service voor tuinders die wat ouder worden, zie aanvraagformulier 70+

De leden van de VFC zijn in het bezit van een legitimatiebewijs en zijn bevoegd tuinen te betreden. Voor de openingstijden voor de uitleen van tuingereedschap (grote groene loods op het Vroegopplein) zie openingstijden.


Kappen van bomen

Het is verboden op eigen initiatief een boom te kappen. U dient hiervoor een kapvergunning aan te vragen: zie de toelichting

Winkel van S(ch)inkel

Voorzitter Saskia Heins

 • koopt specifieke volkstuingebonden artikelen voor leden in, een uitgangspunt hierbij is dat deze artikelen in de nabije omgeving niet te koop zijn of tegen aanmerkelijk hogere prijs;
 • levert artikelen zoveel mogelijk tegen kostprijs, verhoogd met een geringe marge voor onkosten en administratie.

Zie 'openingstijden' voor het overzicht actuele gegevens.

 

 


naar boven