Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Werk- en projectgroepen

Er is op Ons Buiten sprake van de volgende werk- en projectgroepen:

Werkgroep Behoud Ons Buiten (BOB)

De werkgroep BOB ondersteunt het bestuur bij het behouden van tuinpark Ons Buiten op de huidige locatie. Hiertoe bezoeken de leden van de werkgroep bijeenkomsten, maken samenvattingen van rapporten en adviseren het bestuur met betrekking tot de ontwikkelingsplannen van de centrale stad, stadsdelen en provincie.

Werkgroep Hoofdingang

De projectgroep Hoofdingang coördineert de aanpassingen m.b.t. de hoofdingang.
In dit meerjarenplan is de renovatie van de hoofdingang betrokken, waarbij de herinrichting op een natuurvriendelijke wijze plaatsvindt. Het is de bedoeling om het aanwezige huisje te gaan gebruiken voor Natuur, Milieu en Educatie (NME) activiteiten en om een kas te plaatsen.

Werkgroep Beveiliging parkeerplaats en tuinpark

De projectgroep Beveiliging parkeerplaats en tuinpark ondersteunt het bestuur bij het verbeteren van de veiligheid op de parkeerplaats en het tuinpark.

Zij heeft daarbij overleg met de buurtregisseur en het stadsdeel.

Werkgroep Tuinkunst

De projectgroep Tuinkunst organiseert activiteiten waarbij nadrukkelijk mensen die geen tuin hebben betrokken worden.


naar boven